The Old wastewater treatment (Stará čistírna odpadních vod): 50.110953, 14.401311